Polityka prywatności

Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe zasady, w oparciu o które przetwarzane są dane osobowe użytkowników serwisu, działającego pod adresem internetowym: www.robertbiedron.pl oraz sposób korzystania z plików cookies.
 • Z jej treści dowiesz się szczegółowo, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jaka jest podstawa prawna zbierania danych, w jakim celu są zbierane, komu będą udostępniane i jak długi będzie okres ich przechowywania. Dowiesz się również o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  • Operatorem Serwisu jest Fundacja „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00,105, ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501360
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   • poprzez gromadzenie logów serwera www na serwerze zarządzanym przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00,105, ul. Twarda 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501360
  • Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych treści oferowanych za pośrednictwem serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub korzystania z niektórych usług, jak np. otrzymywanie newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • zgoda osoby uprawnionej (art.6.ust.1. lit.a RODO),
   • w przypadku dokonywania wpłat darowizn na cele statutowe Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej”: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, w tym sprawozdawczość finansowo-księgowa (art.6 ust.1. lit.c) RODO),
   • w przypadku informowania Użytkowników o akcjach i przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej”, w tym o możliwości wspierania Fundacji, jak również w celu przekazania podziękowań za wsparcie finansowe: prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji celów statutowych Fundacji oraz podtrzymywania dobrych relacji z darczyńcami,
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest:
   • informowanie o działalności Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej” oraz Roberta Biedronia oraz promowanie tej działalności.
   • prowadzenie komunikacji e-mail oraz z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej,
   • prowadzenie marketingu bezpośredniego,
   • przekazywanie informacji o wydarzeniach i imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” oraz Roberta Biedronia lub z jego udziałem drogą mailową, telefoniczną, za pomocą sms, oraz innych środków komunikacji elektronicznej,
   • wysyłanie bezpłatnego newslettera Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę
   • prowadzenie i zarządzania stroną internetową fundatora Instytutu Myśli Demokratycznej - www.robertbiedron.pl
   • prowadzenie pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
   • zarządzanie systemami teleinformatycznymi,
  • Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że Administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji. Przetwarzanie danych osobowych może być zlecone procesorom, m.in. dostawcom usług IT, firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym itp., którzy na podstawie odpowiednich umów z Administratorem realizują określone zadania na rzecz Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.
  • Informacje na temat plików cookies zawarte są w punkcie II niniejszej Polityki prywatności.
  • Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  • Każda osoba uprawniona ma prawo:
   • do żądania dostępu do dotyczących swoich danych osobowych w celu sprostowania danych,
   • do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • do żądania informacji, jakie dane Użytkownika są przetwarzane oraz żądania udostepnienia mu kopii danych
   • do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
   • do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
   • do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
   • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez Administratora danych zasad przetwarzania danych.
  • Informujemy również, że Państwa dane osobowe mogą być profilowane, czyli poddane procesowi automatycznego przetwarzania informacji Państwa dotyczących, takich jak preferencji odnośnie dalszych działań Fundacji, jej celów statutowych - w celu zbudowania profilu. Dane osobowe mogą być również profilowane na potrzeby marketingu, którego celem jest możliwe jak najlepsze dopasowanie przesyłanych do Państwa informacji o działalności Fundacji i jej inicjatywach. Profilowanie marketingowe nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec profilowania marketingowego, a także wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, dotyczących danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem:
   • skrzynki e-mailowej: [email protected]
   • korespondencyjnie: Fundacja „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00-105, ul. Twarda 18
  • Gwarantujemy, że spełniamy wszystkie wymogi, jakie nakładają na nas przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprawo sprostowania oraz prawo usunięcia danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie.

  Informacje w formularzach

  • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

  Informacja o plikach cookies

  • Serwis korzysta z plików cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danejstronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  Logi serwera

  • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

  Udostępnienie danych

  • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych
  • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   • Internet Explorer
   • Chrome
   • Safari
   • Firefox
   • Opera
   • Android
   • Safari (iOS)
   • Windows Phone
   • Blackberry

  Formularz wpłat

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Darczyńców Fundacji jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, w tym wykonanie umów darowizny, sprawozdawczość finansowo-księgowa (art.6 ust.1. lit.c) RODO).
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Darczyńców Fundacji, którzy rozwiązali umowy darowizny, w tym przechowywanie tych danych przez okres wymagany przepisami prawa, jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1. lit.c) RODO).
  • Darczyńcy Fundacji przekazują Fundacji następujące dane osobowe:
   • w przypadku dokonywania darowizn pieniężnych w drodze tradycyjnego przelewu bankowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego; w przypadku udostępnienia przez Darczyńcę adresu poczty elektronicznej – również adres poczty elektronicznej;
   • w przypadku dokonywania darowizn pieniężnych w drodze jednorazowych płatności pieniężnych: imię, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej;
   • w przypadku dokonywania darowizn pieniężnych w drodze cyklicznych płatności pieniężnych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego;
   • w przypadku dokonywania darowizn pieniężnych w drodze cyklicznych płatności pieniężnych za pośrednictwem operatora płatności internetowych dane osobowe Darczyńców są przekazywane Fundacji przez operatora płatności internetowych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • W przypadku rezygnacji przez Darczyńcę z płatności cyklicznych dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane tak długo, jak długo przepisy prawa tego wymagają w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, w tym okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym oraz okres przechowywaniu dokumentów księgowych, określony w obowiązujących przepisach prawa podatkowego (art.6 ust.1. lit.c) RODO).
  • Podanie danych osobowych Darczyńców warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy darowizny ( w tym dokonania cyklicznych płatności pieniężnych). Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością dokonania płatności na rzecz Fundacji ( w tym płatności cyklicznych).
  • W przypadku dokonywania płatności cyklicznych Darczyńca (użytkownik portalu) jest zobowiązany do utworzenia indywidualnego konta w Portalu z użyciem identyfikatora i hasła, a następnie do zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem osób trzecich.
  • W przypadku dokonywania płatności pieniężnych w formie darowizn, szczegółowe zasady określa każdorazowo regulamin stosowany przez Operatora płatności internetowych.

  Formularz wolontariacki

  • Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00,105, ul. Twarda 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501360.
  • Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   • organizacji i udziału w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” lub z jej udziałem,
   • przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach dotyczących działań wolontariackich i aktywności społecznej za pomocą e-maila i telefonu oraz innych środków komunikacji elektronicznej,
   • działań analitycznych i statystycznych – dla zbierania informacji i opracowywania danych statystycznych dotyczących wolontariatu,
   • innych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji
  • W celu komunikowania się z Tobą korzystamy z usług podmiotów, oferujących narzędzia technologiczne dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub innych kanałów komunikacji elektronicznej, które realizują te usługi na podstawie zawartych umów.
  • Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W każdej chwili masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w tym zakresie.
  • Masz prawo:
   • do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   • do żądania sprostowania danych,
   • do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
   • do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
   • do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
   • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez Administratora danych zasad przetwarzania danych.
  • Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonywania wolontariatu.
  • Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na: gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” przekazanych przeze mnie danych osobowych w formularzu oraz administrowanie przekazanymi w tym celu danymi.

  Formularz kontaktowy

  • Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00,105, ul. Twarda 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501360.
  • Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   • informowania o kampaniach zorganizowanych przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” lub z jej udziałem,
   • przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach dotyczących działań Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej” i Roberta Biedronia,
   • działań analitycznych i statystycznych,
   • innych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji„ Instytut Myśli Demokratycznej”
  • W celu komunikowania się z Tobą korzystamy z usług podmiotów, oferujących narzędzia technologiczne dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub innych kanałów komunikacji elektronicznej, które realizują te usługi na podstawie zawartych umów.
  • Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W każdej chwili masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w tym zakresie.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celów, na które wyrażasz zgodę lub w formie archiwalnej przez okres, niezbędny do realizacji obowiązku prawnego bądź też do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub żądania ich usunięcia.
  • Masz prawo:
   • do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   • do żądania sprostowania danych,
   • do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
   • do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
   • do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
   • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez Administratora danych zasad przetwarzania danych.
  • Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysyłania newslettera.
  • Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

  Newsletter

  • Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” z siedzibą w Warszawie, 00,105, ul. Twarda 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501360.
  • Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby uprawnionej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   • informowania o kampaniach zorganizowanych przez Fundację „Instytut Myśli Demokratycznej” lub z jej udziałem,
   • przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach dotyczących działań Fundacji „Instytut Myśli Demokratycznej” i Roberta Biedronia,
   • działań analitycznych i statystycznych,
   • innych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji„ Instytut Myśli Demokratycznej”
  • W celu komunikowania się z Tobą korzystamy z usług podmiotów, oferujących narzędzia technologiczne dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms lub innych kanałów komunikacji elektronicznej, które realizują te usługi na podstawie zawartych umów.
  • Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W każdej chwili masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w tym zakresie.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celów, na które wyrażasz zgodę lub w formie archiwalnej przez okres, niezbędny do realizacji obowiązku prawnego bądź też do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub żądania ich usunięcia.
  • Masz prawo:
   • do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   • do żądania sprostowania danych,
   • do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
   • do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
   • do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
   • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez Administratora danych zasad przetwarzania danych.
  • Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysyłania newslettera.
  • Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Każda nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniana w Portalu, w razie uzasadnionej potrzeby wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
  Aktualizacja: 03.08.2018 r.