Home 10

[icon_text box_type=”normal” icon=”fa-female” icon_type=”circle” icon_size=”fa-3x” icon_position=”top” title=”RÓWNOŚĆ” text=”Wszystkie obywatelki i obywatele powinni mieć możliwie równe szanse realizacji swojej wizji dobrego życia. Jest to postulat normatywny, którego realizacja możliwa jest tylko w wyniku konsekwentnej polityki Państwa. W dzisiejszej Polsce polityka ta powinna być realizowana w czterech obszarach: gwarancji równego traktowania kobiet i mężczyzn, edukacji (równość szans), bardziej solidarnego (biorąc pod uwagę niemożność utrzymania obecnego ZUS) państwowego systemu emerytalnego, oraz bardziej sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia.” icon_margin=”0 0 28px 0″ title_tag=”h3″ use_custom_icon_size=”yes” custom_icon_size=”45″]
[icon_text box_type=”normal” icon=”fa-eye” icon_type=”circle” icon_size=”fa-3x” icon_position=”top” title=”WOLNOŚĆ” text=”Zaufanie do innych ludzi oraz do instytucji Państwa, zdolność racjonalnego myślenia i zrozumienie mechanizmów rządzących światem, praca zapewniająca stabilne źródło utrzymania, równość szans na początku życia oraz gwarancja pomocy na starość i w przypadku choroby – dopiero połączenie tych wszystkich czynników zapewnia warunki do pełnej realizacji osobistej wolności. Wolności tej nie powinny ograniczać opresyjne przepisy prawa – o ile nie służą one obronie wolności innych osób.” icon_margin=”0 0 28px 0″ title_tag=”h3″ use_custom_icon_size=”yes” custom_icon_size=”45″]
[icon_text box_type=”normal” icon=”fa-sliders” icon_type=”circle” icon_size=”fa-3x” icon_position=”top” title=”POSTĘP” text=”Bez względu na sceptyczny stosunek, jaki mogli mieć do niego dwudziestowieczni filozofowie, materialny i moralny postęp jest faktem. Na Ziemi żyje dziś czterokrotnie więcej ludzi niż sto lat temu – zdrowszych, bardziej długowiecznych i statystycznie bogatszych. Wraz z nimi poszerza się nasze zrozumienie zmieniającego się na naszych oczach świata.” icon_margin=”0 0 28px 0″ title_tag=”h3″ use_custom_icon_size=”yes” custom_icon_size=”45″]
[icon_text box_type=”normal” icon=”fa-paperclip” icon_type=”circle” icon_size=”fa-3x” icon_position=”top” title=”PRACA” text=”Przez minione 20 lat rozwój Polski opierał się na wzroście efektywności (czyli eliminacji marnotrawstwa wyniesionego z poprzedniego systemu) oraz na niskich kosztach pracy, które przyciągało zagranicznych inwestorów. Te źródła wzrostu właśnie się wyczerpują. Nie możemy ani nie chcemy pozostać rezerwuarem taniej siły roboczej. Nie możemy, ponieważ według wszystkich prognoz demograficznych będzie nas coraz mniej. Nie chcemy – bo taniość siły roboczej jest synonimem biedy, ogranicza rozwój rynku wewnętrznego i sprawia, że pracujemy na innych, a nie na siebie.” icon_margin=”0 0 28px 0″ title_tag=”h3″ use_custom_icon_size=”yes” custom_icon_size=”45″]

ROBERT BIEDROŃ

Jestem absolwentem politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyłem również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Przez wiele lat współpracowałem jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jestem ekspertem unijnym w sprawach antydyskryminacyjnych. Byłem członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. Jestem pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji prawoczłowieczej. Od 2009 r. byłem prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Jestem także przewodniczącym rady Fundacji „Trans-fuzja”, członkiem rady stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” oraz „Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej”. Należę do rady konsultacyjnej LGBTI Initiative przy Open Society Foundation w Budapeszcie. Prowadziłem wydawnictwo AdPublik. W 2007 roku nakładem wydawnictwa ukazała się moja książka „Tęczowy elementarz”. Jestem publicystą – pisałem m.in. dla Dziennika, Trybuny, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Polityki. 9 października 2011 roku zostałem wybrany na posła ziemi słupsko-gdyńskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Byłem wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Ruchu Palikota, a także wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Obecnie jestem Prezydentem Słupska

[icon_text box_type=”normal” icon=”fa-certificate” icon_type=”circle” icon_position=”top” icon_size=”fa-4x” use_custom_icon_size=”no” title=”Nagroda tygodnika polityka.pl” title_tag=”h2″ text=”Trudno zliczyć podkomisje, w których pracował nad projektami ustaw. Poseł wniósł bardzo duży wkład w pracę komisji sprawiedliwości, jako jeden z niewielu polskich polityków wykorzystuje szansę, jaką daje obecność w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Potrafił „rozruszać” wiele spraw w komisji spraw zagranicznych. Jeden z najbardziej pracowitych posłów w Sejmie, odgrywa często większą rolę i więcej wnosi do pracy parlamentu niż cały jego klub. Ponadto wielka kultura osobista, życzliwy stosunek do ludzi.” link=”http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1592275,1,biedron-kaminski-olejniczak-kogo-jeszcze-wyroznilismy-za-dobre-poslowanie.read” link_text=”więcej na stronie polityki” target=”_blank” image=”16475″]

pozostańmy w kontakcie

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: 59 84 88 300
fax: 59 84 23 583

email: [email protected]

[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-facebook” use_custom_size=”no” size=”fa-3x” link=”http://facebook.com/robertbiedron” target=”_blank”]
[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-twitter” use_custom_size=”no” size=”fa-3x” link=”https://twitter.com/robertbiedron” target=”_blank”]
[social_icons type=”circle_social” icon=”fa-instagram” use_custom_size=”no” size=”fa-3x” link=”http://instagram.com/robertbiedron” target=”_blank”]