KIM JESTEM

BIEDROŃ
ROBERT

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko - słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Były członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Główny sprawozdawca ds LGBT. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundation. W trakcie kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Od 2016 roku jest również członkiem grupy doradczej dotyczącej równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.

He is a graduate of both the Faculty of Political and Social Sciences at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, and of the School for Political and Social Leaders. He has also taken a course in the School of Human Rights organized by the Helsinki Foundation for Human Rights. For many years he has been a consultant for numerous Human Rights organizations, both in Poland and abroad. He is also a co-founder and a long-standing president of the Campaign Against Homophobia. Since 2009, he has acted as the president of the Podkarpacki Institute, which is an organisation focused on the development of civil society. On October 9, 2011, he was elected as a Member of Parliament. He was a vice chairperson of the Justice and Human Rights Committee and a member of the Foreign Affairs Committee. Former member of the Parliamentary Assembly of Council of Europe and General Rapporteur on LGBT people of the Assembly. In the years 2008-2016 he was a member of the Human Rights Advisory Board by the Open Society Foundation. Since 2015 member of the Congress of Local and Regional Authorities of Council of Europe. Since 2016, he has also been a member of the Advisory Group on Gender, Forced Displacement and Protection launched by United Nations High Commissioner for Refugees . He has been the Mayor of the City of Słupsk since 2014.